Monday, January 9, 2012

[The Revolutionists] OTE/Deutsche Telekom (Πρόταση για την βελτίωση του CSR)

Ο ΟΤΕ, ως εταιρεία τηλεπικοινωνιών, έχει ως στόχο να παρέχει υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών σε όλο και περισσότερες περιοχές στην Ελλάδα, καθώς και υπηρεσίες media (IPTV, satellite), μέσα στο πλαίσιο των υποχρεώσεών της ως ISP ο οποίος κατέχει και το μεγαλύτερο μερίδιο στην «πίτα» των καταναλωτών ανάμεσα στους παρόχους.
Τo CSR της εταιρείας περιορίζεται (1) στην εσωτερική εργασιακή ρύθμιση και την συμπεριφορά απέναντι στους εργαζομένους (2) στην παροχή υπηρεσιών μέσα από την διαδικτυακή πλατφόρμα του ΟΤΕ (3) στην παροχή υπηρεσιών σε ειδικές ομάδες πληθυσμού με ευνοϊκές ρυθμίσεις προς αυτούς. Έτσι βελτιωνεται η εικόνα της εταιρείας, μέσα από πραγματικές πραξεις ενός σύγχρονου παρόχου.
Η πρόταση της ομάδας // Παιδεία on-line
Η πρόταση της ομάδας συγκεντρώνεται στην (2) παροχή υπηρεσιών μέσα από την πλατφόρμα του ΟΤΕ (DSL, IPTV). Η πρόταση βασίζεται στην πρότερη πράξη CSR του δεύτερου μεγαλύτερου shareholder του ΟΤΕ, την DT, η οποία ακολουθεί αντίστοιχο πρόγραμμα μέσω του δικτύου της στην Γερμανία.
Ως τμήμα των πρωτοβουλιών της εταιρείας, η παροχή υπηρεσιών, που οδηγούνε στην αναβάθμιση της παιδείας μέσω του διαδικτύου, ο ΟΤΕ μπορεί να ξεκινήσει ένα νέο πρόγραμμα «Παιδεία on-line”.
Μέσω της σύνδεσης στο δίκτυο της ΕΔΕΤ και τον ΟΤΕ, ο ΟΤΕ θα μπορούσε να οδηγήσει στην παροχή περιεχομένου με media που θα βοηθούσαν στην εκπαίδευση σε όλες τις βαθμίδες (πρωτοβάθμια έως τριτοβάθμια), ώστε σε συνεργασία με τα εκάστοτε σχολεία ή εκπαιδευτικά ιδρύματα, να υπάρχει μία κοινή βάση δεδομένων που θα μπορούσε να προωθήσει ο ΟΤΕ.
 Το περιεχόμενο θα μπορούσε να ξεφύγει από την απλή παροχή βασικών στοιχείων εκπαίδευσης, καθώς μέσω του μεγάλου δικτύου του ΟΤΕ, θα ήταν δυνατή η παροχή υπηρεσιών streaming υψηλής ποιότητας (HD) ή ακόμη και απομακρυσμένη real-time σύνδεση δυο ή περισσότερων clients (conference).
Στο πλαίσιο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ο ΟΤΕ, σε συνεργασία με την βιβλιοθήκη του εκάστοτε ιδρύματος, και με το Υπ. Παιδείας, θα μπορούσε να οδηγήσει στην διεξαγωγή έρευνας τόσο με τεχνολογικές όσο και με θεωρητικές σχολές.
 Μία τέτοια κίνηση θα ήταν σημαντική ώστε να βοηθήσει στο κοινωνικό έργο της εταιρείας και την βελτίωση της κοινωνίας, μέσω ενεργής συμμετοχής της σε αυτή. Ο ΟΤΕ θα μπορούσε να έχει οφέλη από κάτι τέτοιο, αφού πλέον ο κόσμος θα τον θεωρούσε σαν μία πιο κοινωνικά ευαίσθητη εταιρεία.Τρόπος υλοποίησης της πρότασής μας

Με την πρόταση παιδεία online θεωρούμε πως ο ΟΤΕ θα βελτιωθεί στον τομέα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης. Αυτό για να γίνει πράξη σκεφτήκαμε ότι ο καλύτερος τρόπος είναι να διαφημιστεί στα ΜΜΕ (σποτάκια στην TV). Αρχικά θα προωθούσαμε τη συγκεκριμένη πρόταση λέγοντας πως ο ΟΤΕ ενδιαφέρεται για όλες τις κοινωνικές ομάδες, στρεφόμενος στην περίπτωση αυτή στον τομέα της εκπαίδευσης και ιδιαίτερα σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Το πρώτο σποτάκι θα είχε στόχο να ενημερώσει και να δείξει στο κοινό τις προσπάθειες του ΟΤΕ να συμβάλλει στη βελτίωση και εκσυγχρονισμό του εκπαιδευτικού συστήματος με μια διαδικτυακή πλατφόρμα που θα βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς να έχουν τα κατάλληλα εργαλεία για την καλύτερη κατανόηση των παραδόσεων από τους μαθητές.
Στη συνέχεια εφόσον το συγκεκριμένο πρόγραμμα του ΟΤΕ έχει ήδη εφαρμοστεί στα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας, θα ετοιμάζαμε ένα δεύτερο σποτάκι. Σε αυτό θα θέλαμε να δείξουμε ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα έχει αφομοιωθεί πλήρως και θα παρουσιάζαμε τους καθηγητές μέσα σε αυτό να το χρησιμοποιούν με χαρακτηριστική ευκολία.  Ταυτόχρονα, θα συμπεριλαμβανόταν η εικόνα της τάξης ενώ γίνεται χρήση της νέας πλατφόρμας του ΟΤΕ. Άξιο είναι να σημειωθεί ότι η πλατφόρμα θα πρέπει να είναι διαθέσιμη από τον καθένα που χρειάζεται πρόσβαση στην βάση δεδομένων που δημιούργησε ο ΟΤΕ σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας.
Μέσα από τις δυο αυτές διαφημίσεις ο ΟΤΕ θα προβαλλόταν αρκετά στην ελληνική κοινωνία ως εταιρεία που έχει συναίσθηση της πραγματικότητας, συμβάλλοντας στην βελτίωση τομέων της που παρουσιάζουν προβλήματα ή/και δυσλειτουργίες λόγω ελλείψεως παρουσίας αρκετής κρατικής ενίσχυσης. Σκοπός του όμως δεν είναι να αντικαταστήσει την παρουσία του κράτους σε αυτούς τους τομείς, αλλά να λειτουργήσει συμπληρωματικά ως εταιρεία που δείχνει ότι συμμετέχει στην κοινωνία και στην εκπαίδευση της, τόσο σε «καλές» όσο και δύσκολες εποχές.
Τα οφέλη του ΟΤΕ είναι κατά κόρον μακροπρόθεσμα από αυτήν την προσπάθεια, αφού δεν έχει στόχο να προβάλλει τα πακέτα του μέσα από αυτό το εγχείρημα, αλλά να δείξει μία διαφορετική εικόνα της εταιρείας στους καταναλωτές. Έτσι, είναι πιθανό και να προσελκύσει νέους πελάτες, να δείξει τις υποδομές του αλλά και να κλείσει τυχόν νέες συμφωνίες με ιδιώτες ή/και το κράτος στο μέλλον.

Ομάδα: "The Revolutionists" 
Γαργαλάκος Νίκος
Κουτσοχρήστος Αλέξανδρος-Ηρακλής
Φιλιππαίος Παναγιώτης
Γαλούνης Βασίλης-Μιχαήλ
Μενιουδάκης Βασίλης

No comments: