Wednesday, February 15, 2012

[The Revolutionists] Eταιρεία "NW Inc." [start-up]

NW


Η εταιρεία “NW Inc.” (New World Incorporated) είναι εταιρεία που δραστηριοποιείται στο χώρο του σχεδιασμού και της παραγωγής  ρούχων, με βάση οικολογικά υλικά (π.χ. οικολογικό βαμβάκι) και την χρήση μεθόδων CSR από την έναρξη της παραγωγής έως την χονδρική πώλησή τους.
Έχουμε λάβει υπόψιν μας από την δημιουργία της εταιρείας τους όρους που τίθενται από το fair trade, το CSR και το sustainability στο επίπεδο του εμπορίου. 

NW και  fair trade
Το Fair Trade είναι ένα κίνημα που προωθεί μια εναλλακτική διαδικασία εμπορίου. Δεν στοχεύει στο μέγιστο κέρδος αλλά στη μείωση της φτώχειας στις αναπτυσσόμενες χώρες. Για αυτό, μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί και συνεταιρισμοί του αναπτυσσόμενου κόσμου προμηθεύονται με προϊόντα από μικρούς παραγωγούς των αναπτυσσόμενων χωρών που σε όλον τον κύκλο παραγωγής σέβονται κριτήρια όπως τα ανθρώπινα δικαιώματα και το σεβασμό προς το περιβάλλον. Η εταιρεία μας έχει στόχο να το χρησιμοποιεί εξ αρχής κατά τις συναλλαγές της ώστε να μην παραβιάζονται τα δικαιώματα των παραγωγών, ώστε να βελτιστοποιηθεί η παραγωγή τους, με την υποστήριξή τους. Είναι σημαντικό για την εταιρεία μας η υποστήριξη των παραγωγών των πρώτων υλών μας, με στόχο την δίκαιη κερδοφορία τους σε μια εποχή που μαστίζεται από την οικονομική κρίση. Η εταιρεία μας λοιπόν έχει την λύση για μακροπρόθεσμη αντοχή σε δύσκολες οικονομικές συνθήκες. Η δράση της εταιρείας, με βάση το Fair Trade, είναι βασισμένη στις εξής κινήσεις: έλεγχος της διαδικασίας παραγωγής, ελαχιστοποίηση των μεσαζόντων, οικονομική στήριξη στους παραγωγούς σε περίπτωση καταστροφής κ.ά. 

NW και sustainability
Το sustainability ( αειφόρος ανάπτυξη ) αναφέρεται στην οικονομική ανάπτυξη που σχεδιάζεται και υλοποιείται λαμβάνοντας υπόψη την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιωσιμότητα. Γνώμονας της αειφορίας είναι η μέγιστη δυνατή απολαβή αγαθών από το περιβάλλον, χωρίς όμως να διακόπτεται η φυσική παραγωγή αυτών των προϊόντων σε ικανοποιητική ποσότητα και στο μέλλον. Η χρήση του sustainability σε συνδυασμό με το fair trade είναι πολύ σημαντική ώστε η εταιρεία να αποδεικνύεται αξιόπιστη σε βάθος χρόνου, να εξασφαλίσει την συντήρησή της με γνώμονα και ορθολογικές οικονομικές τακτικές. Το sustainability είναι βασισμένο στην ελαχιστοποίηση του footprint της εταιρείας πάνω στο περιβάλλον, την δυνατόν ελάχιστη χρήση πρώτων υλικών με στόχο την μη-υπερεκμετάλλευση των φυσικών πόρων. Ως εταιρεία παραγωγής ρούχων με βάση βιολογικά υλικά είναι σημαντικό για εμάς να σεβόμαστε το περιβάλλον, ενώ ταυτόχρονα στοχεύουμε σε κερδοφορία που θα κρατήσει ζωντανή την εταιρεία μακροπρόθεσμα.
Οι δράσεις της εταιρείας για την αειφόρο ανάπτυξη είναι: άμεση ενημέρωση και τοπική εποπτεία ανά εξάμηνο των χώρων όπου γίνεται η παραγωγή των πρώτων υλών ώστε να μην γίνεται υπερεκμετάλλευση των τοπικών πόρων, π.χ. υπεύθυνη ενημέρωση για την παραγωγή πρώτων υλών, κυρίως βαμβάκι, σε Θεσσαλία, Αιτωλοακαρνανία, και στο εξωτερικό (Ινδία, Ρωσία, Πακιστάν),                         σεβασμός στο περιβάλλον με αποφυγή ρίψης ρυπογόνων υλικών στον τοπικό υδροφόρο ορίζοντα (κυρίως με τη χρήση φίλτρων για την ελαχιστοποίηση του ρυπογόνου footprint)

NW και CSR (τοπικό και παγκόσμιο)
Η NW θεώρησε, από την δημιουργία της, να ενσωματώνει το CSR ώστε να λειτουργήσει με τις καλύτερες δυνατές συνθήκες ,για την μακροπρόθεσμα υγιή ανάπτυξή της χωρίς να λειτουργεί σε βάρος του περιβάλλοντος ή της κοινωνίας. Θεωρεί πολύ σημαντικό να εξελίσσεται σεβόμενη τους βασικότερους κανόνες του παγκόσμιου CSR.
         NW και Αγορά
Η ΝW εστιάζει στην βελτίωση της λειτουργίας των υποδομών της και στην προσφορά ποιοτικών και βιολογικών προϊόντων, σεβόμενη ταυτόχρονα τους κανόνες της αγοράς. Διατηρεί την ανταγωνιστικότητα με άλλες εταιρείες του χώρου, που δραστηριοποιούνται στο ίδιο τομέα με την NW, ενώ έχει υπόψη της την παγκόσμια οικονομική κρίση αλλά την τοπική. Το help center ενημέρωσης και παραπόνων είναι πιστοποιημένο υπό το ISO 9001, ενώ παράλληλα έχουμε κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό για την καλύτερη δυνατή λειτουργία της εταιρείας.
       NW και Εργαζόμενοι
Η εταιρεία περνάει από ετήσια διαφανή και δίκαιη αξιολόγηση τους εργαζομένους της σε όλες τις βαθμίδες, με βάση την απόδοσή τους. Η εταιρεία απασχολεί 1024 εργαζομένους σε Ελλάδα και εξωτερικό.
Η εταιρεία φροντίζει να σέβεται τα δικαιώματα των εργαζομένων της όπου δραστηριοποιείται, ενώ σέβεται και εφαρμόζεται πολιτική ισότητας ευκαιριών, και πλήρης σεβασμός στα ανθρώπινα δικαιώματα. Η εταιρεία έχει διαμορφώσει ένα ισχυρό εσωτερικό κανονιστικό πλαίσιο, προκειμένου να ανταποκριθεί στις προκλήσεις και τις απαιτήσεις της εποχής, καταγγέλλοντας προπάντων την παιδική εργασία.

     NW και Κοινωνία
Η NW λαμβάνει πρωτοβουλίες και προβάλλει το ενδιαφέρον της για τη διαφύλαξη του κοινωνικού ιστού.  Φροντίζει για την υποστήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων με την δωρεά ρούχων μέσω των κοινωνικών προγραμμάτων των δήμων ή την πώληση ρούχων σε πολύ χαμηλές τιμές στους μη προνομιούχους (άνεργους, χαμηλοσυνταξιούχους κλπ). H εταιρεία επίσης συμμετέχει σε προγράμματα εθελοντισμού, με στήριξη δράσεων ΜΚΟ. 

    ΝW και Περιβάλλον-Yγεία
H NW έχει ως βασικό της στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και την ελαχιστοποίηση των ρύπων, ενώ ταυτόχρονα χρησιμοποιεί 100% βιολογικά υλικά.
Tα οικολογικά υφάσματα που χρησιμοποιούμε κατασκευάζονται από πρώτες ύλες χωρίς χημικά και χωρίς τη χρήση φυτοφαρμάκων. Tα οικολογικά ρούχα συντελούν στη μείωση της κατανάλωσης του νερού, αφού δεν υπόκεινται σε χλωρίωση και άρα δεν ξοδεύονται εκατοντάδες κυβικά νερού για να ξεπλυθούν. Στην πλειονότητά τους τα «συμβατικά» ρούχα κατασκευάζονται από πλαστικές πρώτες ύλες, δηλαδή πολυεστέρα. Για την παραγωγή του πολυεστέρα σπαταλούνται φυσικοί πόροι και καταναλώνονται μεγάλες ποσότητες ενέργειας με αποτέλεσμα τη μόλυνση του πλανήτη, κάτι το οποίο εμείς αποφύγαμε εξ αρχής. Η NW σέβεται το περιβάλλον, πάντα στο πλαίσιο του sustainability. Τα οικολογικά ρούχα διευκολύνουν τη δερματική αναπνοή, δεν προκαλούν κνησμούς και αλλεργίες κι αισθητικά είναι πιο μαλακά γιατί δεν έχουν χλωριωθεί.
H  NW, ειδικότερα, δεν χρησιμοποιεί χημικές ουσίες οι οποίες μπορεί να προκαλέσουν βλάβες στον οργανισμό (π.χ. αποφυγή υλικών με παρουσία αιθοξυλεστέρων της νονυφαινόλης – NPE – ή φορμαλδεΰδη) που έχουν εμφανιστεί κατά καιρούς σε προϊόντα άλλων εταιριών που δεν χρησιμοποιούν βιολογικά υλικά. Τα τελευταία χρόνια τεκμηριώνονται επιστημονικά τα προβλήματα που προκαλούν τα συνθετικά στην ανθρώπινη υγεία. Όπως αποφαίνονται οι ειδικοί, χαρακτηριστική είναι η έξαρση των δερματικών αλλεργιών. Δεκάδες χημικά που βρίσκονται στις ίνες σταδιακά αποδεσμεύονται και μέρος τους απορροφάται από το δέρμα. Η εταιρεία χρησιμοποιεί και υλικά τα οποία δεν συνηθίζονται συνήθως στο ρουχισμό, όπως μπαμπού ή σόγια. Όσον αφορά το μπαμπού, για να μπορέσει να χρησιμοποιηθεί, χρειάζεται να υποστεί μία σημαντική χημική επεξεργασία, χωρίς την οποία δεν θα ήταν δυνατή η δημιουργία ινών από το φυτό αυτό. Από την άλλη, επειδή το μπαμπού είναι πολύ ανθεκτικό δεν χρειάζεται ούτε παρασιτοκτόνα ούτε λιπάσματα, θέλει ελάχιστο νερό και φυτρώνει εξαιρετικά γρήγορα. Τα ρούχα από ίνες μπαμπού είναι πάρα πολύ μαλακά κι άνετα.
Στη χώρα μας οι προσπάθειες για παραγωγή οικολογικών ρούχων βρίσκονται ακόμα σε πρώιμα επίπεδα, τη στιγμή που στο εξωτερικό οι κινήσεις των εταιρειών είναι περισσότερο συντονισμένες. Η εταιρεία μας έχοντας, λοιπόν, λάβει υπ’ όψιν τη συγκεκριμένη(θα λέγαμε) αδυναμία των ελληνικών εταιρειών που ήδη υπάρχουν και δραστηριοποιούνται στην παραγωγή ρούχων, έχει χαράξει μια καινοτόμα πορεία και τακτική. Μάλιστα, έχουμε εισάγει τη χρήση βαμβακιού, μπαμπού, σόγιας και άλλων υλικών φιλικών προς το περιβάλλον για την παραγωγή ρούχων. Ειδικότερα, έχει αποφασιστεί να σχεδιαστούν παντελόνια από βαμβάκι, τσουκνίδα, ακόμα και σόγια ή μαλλί με σαφώς συνετή εκμετάλλευση των παραπάνω υλών. Τα πουκάμισά μας θα φτιάχνονται από κάνναβη και λινάρι και έχουμε επιπλέον υπολογίσει να προωθήσουμε εσώρουχα από σόγια και μετάξι. Όλες αυτές οι πρώτες ύλες προέρχονται ασφαλώς από βιολογικές καλλιέργειες.


Ομάδα: "The Revolutionists" 
Γαργαλάκος Νίκος
Κουτσοχρήστος Αλέξανδρος-Ηρακλής
Φιλιππαίος Παναγιώτης
Γαλούνης Βασίλης-Μιχαήλ
Μενιουδάκης Βασίλης

No comments: