Sunday, November 13, 2011

Μελέτη περίπτωσης
Προφίλ Ομάδας Α
Διοικητικό συμβούλιο μεγάλης πολυεθνικής εταιρίας (στελέχη)
Εταιρικοί «ήρωες»- Ιδρυτές εταιρίας
Υπεύθυνοι για την ανέλιξη και την ομαλή λειτουργία της εταιρίας
Έξυπνοι, υπεύθυνοι, ικανοί στην λήψη αποφάσεων
Ιδιοτελείς, φιλοχρήματοι, φτάνουν στο σημείο της παρανομίας ("μαύρα χρήματα")
Προφίλ Προσώπου Δ.
Άνδρας μέσης ηλικίας, οικογενειάρχης
Στέλεχος της εταιρίας με υψηλή θέση, κοντά στο διοικητικό συμβούλιο (ινδάλματα, φίλοι)
Οικογενειακές & οικονομικές υποχρεώσεις (ανάγκη διατήρησης θέσης του)
Ενσαρκώνει της αξίες της εταιρίας (πρότυπο)
Αγαπά τη δουλεία του και στοχεύει στην ευημερία της εταιρίας
Γνωστός στον επαγγελματικό χώρο (image)
Προφίλ Προσώπου Ε
Γυναίκα, νέα σε ηλικία, χωρίς οικογενειακές υποχρεώσεις
Υψηλή θέση στην εταιρεία, ικανοποιεί την ομάδα Α
Φιλόδοξη, οπορτουνίστρια, υποστηρίζει τη φράση «ο σκοπό αγιάζει τα μέσα», επιθετική
Οι προσωπικές της αξίες είναι αντίθετες από αυτές της εταιρίας
Μηχανορραφεί κατά του Προσώπου Δ.
Πολύ ανταγωνιστικός χαρακτήρας, αδίστακτη
Γιατί επιλέχθηκε το Πρόσωπο Δ  και όχι το Ε για τη θέση του οικονομικού διευθυντή;
Έμπιστος, μεγαλύτερη πείρα, διατηρεί χαμηλό προφίλ, σεβαστός από συναδέλφους, καλό image
Νοιάζεται για την εταιρία, στηρίζει της αρχές της
Υπάρχει προσωπική σχέση με την Ομάδα Α
Δεν εμπιστεύονται τo Πρόσωπο Ε, εμπιστεύονται τον επαγγελματισμό της αλλά όχι τις αξίες και τις αρχές της
Πιθανά Σενάρια- Διλήμματα 
Τι διακυβεύεται αν το Πρόσωπο Δ.  δε δεχτεί τη θέση: 
Για τον ίδιο:
Φόβος απόλυσης (ανικανότητα εκπλήρωσης οικονομικών υποχρεώσεων)
Φόβος για το μέλλον της εταιρίας (αδίστακτη Ε)
Μη φιλική σχέση με την Ομάδα Α
Δεν κυνηγάει τις φιλοδοξίες του (προαγωγή)
Αλλοίωση επιχειρηματικού προφίλ του
Ανταγωνιστική σχέση με Πρόσωπο Ε, δεν θέλει να πάρει αυτή την προαγωγή
Για την εταιρία:
Το Πρόσωπο Ε μπορεί να πάρει τη δουλεία
Συνέπειες:
Λόγω χαρακτήρα και έλλειψης αξιών το Πρόσωπο Ε υπάρχει πιθανότητα να εκμεταλλευτεί την κατάσταση προς όφελός της είτε εκβιάζοντας τους με σκοπό την απολαβή περισσότερων χρημάτων και την παραπάνω ανέλιξή της στην εταιρία είτε αλλάζοντας τον χαρακτήρα της εταιρίας, καταργώντας τις αξίες της και υιοθετώντας μια πιο επιθετική επιχειρησιακή τακτική
Πλεονεκτήματα Άρνησης Θέσης:
Διατηρεί καθαρή την συνείδησή του
Μένει σταθερός στις αξίες του
Παραμένει νομοταγής
Τι διακυβεύεται αν δεχτεί τη θέση:
Για τον ίδιο:
Ενοχές, φόβος αποκάλυψης-τιμωρίας
Διακυβεύεται το κύρος του αν ποτέ μαθευτεί η απάτη
Τύψεις απέναντι στους συναδέλφους του
Κατάλυση αξιών του-Υπερίσχυση προσωπικών αναγκών
Φόβος για το μέλλον της εταιρίας
Φόβος εκβιασμού από το Πρόσωπο Ε αν το μάθει
Πλεονεκτήματα αποδοχής θέσης:
Υψηλότερος μισθός
Ανώτερη θέση-Προαγωγή
Υπερισχύει απέναντι στο Πρόσωπο Ε, οπότε το μέλλον της εταιρίας είναι πιο ελπιδοφόρο
Η νέα θέση του δίνει προνόμια και δύναμη ώστε να πραγματοποιήσει το όραμά του για ανέλιξη της εταιρίας
Δεν απογοητεύει την Ομάδα Α
Θα αποκαλύψει την απάτη (whistleblowing) ;
Αν την αποκαλύψει:
Διακινδυνεύει το μέλλον της εταιρίας και των συναδέλφων του
Διακινδυνεύει το δικό του μέλλον και το «όνομα» που έχει στην αγορά
Διακινδυνεύει τη θέση του
Οικονομική καταστροφή
Νιώθει ότι κάνει το σωστό ηθικά
Συμπίπτει το συμφέρον της εταιρείας με αυτό του Προσώπου Δ;
Αν το Πρόσωπο Δ αρνηθεί τη θέση, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα η θέση αυτή να καλυφθεί από το Πρόσωπο Ε, οπότε το μέλλον της εταιρείας κρίνεται αυτόματα αβέβαιο.
Αν το Πρόσωπο Δ γίνει Whistle Blower η αξιοπιστία και η φήμη της εταιρίας θα πέσουν κατακόρυφα, όπως και η αξία της μετοχής της. Θα δημιουργηθεί επίσης μεγάλη ένταση και μεταξύ των μετόχων αλλά και των υπαλλήλων.
Στην προκειμένη περίπτωση λοιπόν το συμφέρον της εταιρείας τείνει να συμπίπτει με αυτό του Προσώπου Δ.
Τελική απόφαση:
Αποδοχή πρότασης παρά τις αντίθετες προσωπικές του αξίες + Μη αποκάλυψη της απάτης
Λόγοι:
Προσωπική καταξίωση (προαγωγή + αύξηση μισθού)
Κάλυψη προσωπικών αναγκών (ανάγκη χρημάτων)
Καλές σχέσεις με την Ομάδα Α
Περισσότερες πιθανότητες για ευημερία της εταιρίας
Ικανότητα ελέγχου Προσώπου Ε από τη νέα θέση
Υπάρχει περίπτωση μια έκπτωση ηθικών αξιών να είναι μόνο προσωρινή ή ένας αρχικός συμβιβασμός επιφέρει ολοκληρωτική αλλοτρίωση σταδιακά;
Μία έκπτωση ηθικών αξιών δεν μπορεί να είναι προσωρινή. Από τη στιγμή που κάνεις κάτι που δε συμφωνεί με τις αξίες σου και στην προκειμένη περίπτωση κρίνεται παράνομο, είναι θεωρητικά αδύνατον να «ξαναγίνεις ηθικός» (όχι απαραίτητα σε όλους τους τομείς, σίγουρα όμως στον συγκεκριμένο τον οποίο μελετάμε). Ένας αρχικός συμβιβασμός επιφέρει τελικά ολοκληρωτική αλλοτρίωση σταδιακά.
Όσον αφορά την εταιρεία, μπορεί ακόμα να μην έχει πληγεί από την ενέργεια της Ομάδας Α, αλλά στο μέλλον σίγουρα θα υπάρξουν συνέπειες.

Τι είναι το whistleblowing; Είναι η καλύτερη λύση; Μπορεί να αναπτυχθεί στην ελληνική κουλτούρα; Πρέπει να αναπτυχθεί στην ελληνική κουλτούρα;
Το whistleblowing είναι η  κοινοποίηση και καταγγελία παράνομων δραστηριοτήτων που συμβαίνουν σε κυβερνητική υπηρεσία, δημόσια ή ιδιωτική οργάνωση ή εταιρεία. 
Δεν είναι πάντα η καλύτερη λύση, καθώς πλήττει την εταιρεία (αναξιόπιστη, κακιά φήμη, μειωμένη δύναμη brand name)
Το whistleblowing μπορεί να αναπτυχθεί στην ελληνική κουλτούρα αφού και παράνομες δραστηριότητες υπάρχουν εντός πολλών εταιρειών και πολλά στελέχη θα είχαν τη δυνατότητα (και τη «διάθεση») να τις καταγγείλουν. Το μόνο που μένει είναι η σωστή θεσμοθέτηση ώστε να είναι εφικτή η εφαρμογή και η σωστή λειτουργία του.
Το whistleblowing πρέπει να αναπτυχθεί στην ελληνική κουλτούρα, όπως και σε κάθε άλλη κουλτούρα. Είναι πολύ σημαντικό να καλύπτονται νομοθετικά οι υπάλληλοι ή τα στελέχη μιας υπηρεσίας/ εταιρείας, οι οποίοι θέλουν να καταγγείλουν κάποια παρανομία. Ίσως ή εφαρμογή του whistleblowing στην Ελλάδα να θεωρείται ότι θα βλάψει τις εταιρείες, αλλά στην πραγματικότητα, θα μειώσει τη διαφθορά στο εσωτερικό των εταιρειών, γεγονός που θα δώσει ώθηση στους εργαζόμενους να δουλέψουν με περισσότερη όρεξη, που ισοδυναμεί με περισσότερα κέρδη για την εταιρεία και συνεπώς τόνωση της ελληνικής οικονομίας.

No comments: