Thursday, February 12, 2009

Σύμβαση Aarhus

Η σύμβαση του Åarhus καθορίζει μια σειρά δικαιωμάτων των πολιτών (των ατόμων αλλά και των ενώσεων που πραγματοποιούν) σε σχέση με το περιβάλλον. Τα μέρη της σύμβασης οφείλουν να λαμβάνουν τα μέτρα που απαιτούνται έτσι ώστε οι δημόσιες αρχές (σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο), θα συμβάλουν στα εν λόγω δικαιώματα ώστε να καταστούν αποτελεσματικά. Πρόκειται για μια συνθήκη της οικονομικής επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη (UNECE) και ονομάστηκε έτσι γιατί υιοθετήθηκε το 1988 στην πόλη Aarhus.Τέθηκε σε ισχύ στις 30 Οκτωβρίου 2001 .


Τί προβλέπει η σύμβαση Aarhus?


-το δικαίωμα του καθενός να λαμβάνει περιβαλλοντικές πληροφορίες που διατηρούνται από τις δημόσιες αρχές ( "πρόσβαση σε περιβαλλοντικές πληροφορίες"). Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει πληροφορίες για την κατάσταση του περιβάλλοντος, αλλά και μέτρα για τις πολιτικές ή τα μέτρα που πραγματοποιούνται, ή για την κατάσταση της υγείας του ανθρώπου και της ασφάλειας, όπου αυτό μπορεί να επηρεαστεί από την κατάσταση του περιβάλλοντος. Οι υποψήφιοι έχουν το δικαίωμα να πάρουν αυτές τις πληροφορίες εντός ενός μηνός από την αίτηση και χωρίς να χρειάζεται να δηλώσουν γιατί το απαιτούν. Επιπλέον, οι δημόσιες αρχές υποχρεούνται, σύμφωνα με τη Σύμβαση, να διαδίδουν ενεργά όσες περιβαλλοντικές πληροφορίες έχουν στην κατοχή τους.


-το δικαίωμα συμμετοχής στη λήψη περιβαλλοντικών αποφάσεων. Οι ρυθμίσεις θα πρέπει να πραγματοποιούνται από τις δημόσιες αρχές ώστε να μπορεί και το κοινό που επηρεάζεται αλλά και οι περιβαλλοντικές μη κυβερνητικές οργανώσεις να παραθέτουν πχ προτάσεις για τα έργα που αφορούν το περιβάλλον, ή σχέδια και προγράμματα που σχετίζονται με το περιβάλλον. Οι παρατηρήσεις αυτές θα πρέπει να λαμβάνονται δεόντως υπόψη στη λήψη αποφάσεων. Ακόμη, θα πρέπει να παρέχονται πληροφορίες για τις τελικές αποφάσεις και την αιτιολογία τους ( "η συμμετοχή του κοινού στη λήψη αποφάσεων για το περιβάλλον").


-το δικαίωμα για αμφισβήτηση των διαδικασιών δημοσίων αποφάσεων που έχουν γίνει χωρίς σεβασμό προς στα δύο προαναφερθέντα δικαιώματα ή προς την περιβαλλοντική νομοθεσία εν γένει ( "πρόσβαση στη δικαιοσύνη»).


No comments: