Monday, February 2, 2009

Δημόσια Δεδομένα. Δικά μας Δεδομένα;;
Η δημιουργία της κίνησης πολιτών Δημόσια Δεδομένα Δικά μας Δεδομένα, φέρνει για μια φορά στην επιφάνεια το ζήτημα της πρόσβασης του πολίτη σε μια σειρά στοιχείων που συλλέγουν υπηρεσίες και οργανισμοί τους οποίους ο ίδιος πληρώνει! Δεν είναι λίγες οι φορές που κάποιος χρειάστηκε μια πληροφορία και δεν κατάφερε να την πάρει λόγω «απορρήτου».

Στην εποχή της παγκοσμιοποίησης και του Internet, στάσεις τέτοιου είδους, μόνο οπισθοδρομικές μπορούν να χαρακτηριστούν. Σε μια κοινωνία που ενδιαφέρεται οι πολίτες της να ευημερούν, πρέπει να παρέχεται η δυνατότητα συμμετοχής τόσο στην πληροφόρηση όσο και στην λήψη αποφάσεων. Σκεπτόμενος βέβαια κάποιος την ελληνική πραγματικότητα, θα θεωρήσει ότι κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό.

Η συμμετοχή όμως της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την υποχρεώνει να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και να εφαρμόσει κοινοτικές οδηγίες, όπως η 2003/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα, ή η Ευρωπαϊκή Οδηγία 2003/35/ΕΚ (Σύμβαση του Άαρχους) για την πρόσβαση σε πληροφορίες, τη συμμετοχή του κοινού στη λήψη αποφάσεων, καθώς και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέματα.

Η δυσκολία που απαντάται όμως δεν σχετίζεται τόσο με τη σύνταξη νόμων αλλά με την εφαρμογή τους από τους πολίτες. Πως όμως είναι σε θέση να γνωρίζει κάποιος τα πλήρη δικαιώματά του και τις υποχρεώσεις του όταν δεν είναι σε θέση να έχει πρόσβαση στα αρχεία αυτά; Τα αδιέξοδα που προκύπτουν από την έως σήμερα στάση τόσο του κράτους, όσο και των πολιτών απαιτούν δυναμικές κινήσεις από την πλευρά των δεύτερων. Το Δημόσια Δεδομένα Δικά μας Δεδομένα αποτελεί μια καλή αρχή. Αρκεί να ακολουθήσουν και άλλες, με τη συμμετοχή και συμπαράσταση των συμπολιτών μας.

Η άρση του απορρήτου για δημόσια δεδομένα, θα μπορούσε να βοηθήσει αποτελεσματικά και τον τουριστικό τομέα, μέσω της διάθεσης σημαντικών πληροφοριών για τις ξενοδοχειακές και όχι μόνο μονάδες που διαθέτουν κατάλληλες υποδομές ώστε να φιλοξενήσουν άτομα που αντιμετωπίζουν κινητικά προβλήματα. Ήδη από το 2006 έχει συσταθεί και λειτουργεί το ΕΝΑΤ (European Network for Accessible Tourism) που παρέχει τέτοιου είδους πληροφορίες για χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αποτελούν πολύτιμο οδηγό για κάποιον που επιθυμεί μεν να ταξιδέψει αλλά θέλει να γνωρίζει εάν θα μπορέσει να φιλοξενηθεί ικανοποιητικά λόγω των ειδικών εγκαταστάσεων που απαιτούνται για περιπτώσεις με κινητικά προβλήματα.

Η δημιουργία και χρήση μιας αντίστοιχης πλατφόρμας από τους φορείς του τουρισμού στη χώρα μας, κρατικούς και ιδιωτικούς, θα μπορούσε να δώσει ώθηση στον τομέα του προσβάσιμου τουρισμού, διευκολύνοντας τη ζωή εκατομμυρίων ανθρώπων και αξιοποιώντας παράλληλα ένα τομέα με μεγάλα περιθώρια ανάπτυξης.

1 comment:

Myrto said...

Το Show us a better way είναι ένας διαγωνισμός που πραγματοποιήθηκε στη Μεγάλη Βρετανία, με σκοπό να προτείνουν οι βρετανοί τρόπους αξιοποίησης των δημόσιων δεδομένων. Μια από τις αγαπημένες μου προτάσεις ήταν η εξής:

Loofinder : Αυτή η υπηρεσία παρέχει πληροφορίες την τοποθεσία, αλλά και χάρτες, ώρες λειτουργίας και τις εγκαταστάσεις που διατίθενται σχετικά με τις δημόσιες τουαλέτες! Η ιδέα αυτή βοηθά ιδιαίτερα τους ηλικιωμένους και τους γονείς με παιδιά σε περίπτωση δυσκολίας εξεύρεσης τουαλέτας, κάτι το οποίο μπορεί να είναι πολύ αγχωτικό!!!

Πόσο έξυπνο είναι αυτό όμως??!!!